Grupo Serlimar - Servicios de limpieza

exterior

Preguntes Freqüents

Quina diferència hi ha entre Grupo Serlimar i les altres empreses?

La nostra relació amb els nostres clients. Grupo Serlimar es preocupa per construir relacions a llarg termini amb els nostres clients, als quals no podem decebre'ls. Assumim el nostre treball amb la serietat i responsabilitat que es mereixen els nostres clients.

Com poden demanar els nostres clients serveis addicionals o transmetre un problema per a resoldre?

Els nostres clients poden contactar amb nosaltres telefònicament, per FAX o per correu electrònic. El nostre Departament de Servei al Client atén totes les noves peticions les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i s'encarrega de transmetre-les al departament adequat. En el cas de peticions de nous serveis, el nostre Departament Comercial es posarà en contacte amb vostès al més aviat possible. En el cas d'incidències, aquestes són transferides al supervisor d'àrea o a l'encarregat de centre corresponent per a la seva correcta resolució.

Qui s'ocupa de comprar material de neteja i maquinària per a la prestació dels serveis?

El contracte de prestació de serveis de neteja que vincula a Grupo Serlimar amb els seus clients, inclou tot el material de neteja i maquinària necessària per a la correcta execució dels serveis contractats. Per a cada client, posem a la disposició dels nostres empleats aquells productes i instruments que millor s'adapten a la tipologia de neteja a realitzar per a així contribuir a realitzar un treball segur i de la forma més eficient possible.

La mateixa empresa que realitza la neteja pot subministrar-me també els consumibles sanitaris?

Grupo Serlimar també s'ocupa de proporcionar als seus clients els consumibles sanitaris (paper higiènic, gel de mans i altres consumibles d'higiene), la qual cosa és molt valorada pels nostres clients. D'aquesta forma poden desocupar-se per complet de les comandes, doncs els nostres empleats s'encarreguen de la reposició de productes, el control d'estocs en magatzem per a així contactar amb nosaltres per a realitzar noves comandes.

Els empleats van uniformats?

A tots els empleats de Grupo Serlimar se'ls proporciona un uniforme de treball, el qual estan obligats a utilitzar-lo mentre estan en el seu lloc de treball. Això, a més de respondre a motius de seguretat i salut en el treball, és una forma de transmetre als nostres clients una imatge corporativa homogènia.

Quan es subcontracten els serveis de neteja, a més dels empleats de neteja, existeix alguna persona visible encarregada de supervisar el treball?

Grupo Serlimar té diferents nivells de supervisió:

Normalment existeix un encarregat de centre en cada edifici, el qual té la responsabilitat de dirigir a l'equip de persones que estan al seu càrrec per a, entre tots, donar un servei d'acord amb les expectatives del client.

Per sobre d'ell, està el supervisor d'àrea, que ajuda a inspeccionar el treball diari i contribueix a la formació dels anteriors.

El director d'operacions està en contacte diari amb el supervisor d'àrea i ambdós contacten amb el client per a ratificar la seva satisfacció o detectar punts de millora.

L'equip directiu està molt involucrat en les operacions diàries i té contacte molt freqüent amb tots els anteriors, realitzant inspeccions programades i no programades en els centres de treball per a visitar tant al personal com al client.

Els clients, a més, també poden contactar directament amb el Departament d'Atenció al Client.

Grupo Serlimar, té una elevada rotació?

Efectivament el sector de la neteja industrial es caracteritza per una elevada rotació dels empleats. Però aquest no és el cas de Grupo Serlimar, que tracta de prendre mesures per a controlar-la, tals com retribuir als nostres empleats de forma generosa, proporcionar-los les eines adequades per a desenvolupar el seu treball i reconèixer que són ells els responsables de l'èxit del nostre negoci.

A més del servei de neteja, quins altres serveis ofereix Grupo Serlimar?

Grupo Serlimar ha anat ampliant la seva cartera de serveis amb l'objectiu de poder oferir un servei integral als seus clients. A més dels serveis de neteja de manteniment, presta també altres serveis relacionats tals com neteges tècniques especialitzades (vidres en alçada, cuines col·lectives amb les seves respectives campanes d'extracció de fums, eliminació de pintades, poliment i cristal·litzat de terres, neteja de moquetes i mobles tapissats, eliminació de males olors amb ozó, neteja de conductes d'aire condicionat), neteges de final d'obra, manteniments tècnics integrals (electricitat, aigua, pintura, fusteria, tasques de paleta, instal·lació i manteniment de sistemes de climatització) i altres serveis auxiliars (jardineria, tractaments de plagues DDD, tractament i prevenció de Legionel·la).

Quines opcions de contractació existeixen amb Grupo Serlimar?

Grupo Serlimar sempre tracta d'ajustar-se a les necessitats dels clients a l'hora de prestar qualsevol dels seus serveis, els quals poden ser sol·licitats de dues formes: d'una banda, contractació d'un únic servei, ja sigui de forma puntual o bé mitjançant un contracte de manteniment periòdic, i d'altra banda, contractació integrada d'un paquet que inclou diversos serveis alhora, facilitant la flexibilitat i la reducció de costos a través de la generació de sinergies i polivalències, i a la utilització d'un sol proveïdor com interlocutor.

Quins passos se segueixen des que un client potencial contacta amb Grupo Serlimar fins que s'inicia la prestació dels serveis sol·licitats?

Grupo Serlimar es preocupa per oferir un assessorament complet a tots aquells clients potencials que contacten amb nosaltres. El nostre objectiu és el de permetre que els nostres clients concentrin els seus esforços en la seva activitat principal, delegant en nosaltres els serveis de manteniment, per als quals Grupo Serlimar els aconsellarà sobre les millors alternatives, seguint els passos detallats a continuació:

check  Visita de les instal·lacions i identificació de les necessitats: el nostre departament comercial es reunirà amb el client per a recopilar les dades necessàries.

check  Disseny de l'estudi: es confeccionarà una proposta de servei, personalitzada a les necessitats del client, en la qual es detallen les tasques, freqüències, metodologia de treball, productes i maquinària necessaris i altres millores que considerem interessants.

check  Presentació de l'oferta i valoració econòmica.

check  Acceptació de la proposta i començament compartit del servei: en cas de donar-se una subrogació de personal, el nostre departament de recursos humans s'encarregarà de la seva completa integració en Grupo Serlimar.

check  Seguiment i control

check  Plans de millora: una vegada iniciat el servei, tractarem de detectar aspectes de millora per a així contribuir a incrementar l'eficiència.

 

 
Copyright 2013 © Grupo Serlimar - Serveis Integrals Inici  I  Empresa  I  Que Oferim  I  A qui ens dirigim  I  Avis Legal Mapa Web Contacte    

www.gruposerlimar.com