Grupo Serlimar - Servicios de limpieza

calidad

Control de Qualitat

Grupo Serlimar assigna una gran part de recursos al bon funcionament del seu sistema de control de qualitat, el qual considera fonamental per a garantir als clients el millor servei, mantenir el seu grau de satisfacció el més elevat possible i poder-nos guanyar la seva lleialtat i la seva confiança. Podem desglossar el nostre sistema de supervisió en sis nivells de control:

Els nostres operaris són degudament formats per a poder complir amb el nivell de qualitat esperat. Els donem totes les facilitats possibles perquè es trobin a gust amb el seu treball i els ensenyem a fer-se responsables del mateix.

Els nostres encarregats de centre realitzen inspeccions diàries del treball de tots els empleats que estan al seu càrrec. La transmissió dels resultats a nivells superiors de control permet assegurar que els estàndards de qualitat es compleixen degudament.

Els nostres supervisors d'àrea s'encarreguen de la inspecció d'aquells centres de treball que els han estat assignats. Els resultats obtinguts, són contrastats amb l'encarregat de centre, per a poder conèixer possibles causes o motius de qualsevol desviació detectada. Tenen contacte regular amb l'interlocutor del client per a verificar que es complix amb les seves expectatives.

Els nostres directors d'operacions examinen el conjunt d'operacions d'un àrea geogràfica determinada. Ells supervisen i formen als supervisors d'àrea. Qualsevol dubte que tingui el client sobre el servei, pot ser atesa per ells.

La nostra directora general visita periòdicament tots els nostres clients per a supervisar i avaluar la qualitat global del treball realitzat i per a reunir-se amb el client i verificar que està content amb el servei ofert.

El nostre centre d'atenció al client dóna suport a grup d'operacions i reporta directament a direcció general. Aquest departament rep totes les peticions i queixes de clients, les quals gestiona conjuntament amb el supervisor d'àrea o director d'operacions, segons sigui més apropiat.

Tot això és possible gràcies a la labor dels nostres supervisors i directors en matèria de formació. Ells són els millors experts en la matèria, doncs posseïxen gran experiència en el sector. La formació inicial és impartida pel supervisor d'àrea, en el mateix lloc de treball. La seva formació serà completada dia a dia per l'encarregat de centre i supervisada periòdicament pel supervisor d'àrea. Els directors d'operacions s'encarreguen de la formació dels supervisors, així com del seu reciclatge amb les últimes novetats i millores que es pretenguin implantar en la companyia.

 
Copyright 2013 © Grupo Serlimar - Serveis Integrals Inici  I  Empresa  I  Que Oferim  I  A qui ens dirigim  I  Avis Legal Mapa Web Contacte    

www.gruposerlimar.com